KSM


      Moduł programu statystycznego rejestruje informacje o wyciętych planach produkcyjnych do bazy danych. Rejestrowane są następujące informacje: nazwa planu i modelu, ilości i rodzajów elementów, czasu wycinania, powierzchni materiału, odpadu, wydajności oraz piktogramu ułożonych elementów. Na podstawie tych danych program CutStatistics generuje raporty, tabele i wykresy a także zestawienia uwzględniając przerwy w pracy czas pracy podczas zmiany, dane o pracowniku, krojonego materiału, modelu etc...